Xung quanh việc bổ nhiệm 'thần tốc' vụ phó 26 tuổi

Xung quanh việc bổ nhiệm vụ phó mới 26 tuổi, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khẳng định đúng quy trình trong khi nhiều đại biểu quốc hội không đồng tình.

Bình luận