Xuất hiện 'Hội những người lớn thích đóng bỉm trẻ em'

(VTC News) - Xuất hiện hội “những người lớn thích đóng bỉm trẻ em” ở Mỹ, những người muốn sống mãi với tuổi thơ, không muốn trưởng thành.

VTC14

Bình luận