Xông nhà người tuổi Sửu năm Bính Thân 2016

(VTC News) - Gia chủ tuổi Sửu có thể mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà.

Gia chủ sinh năm 1997 – Đinh Sửu

Tuổi xông nhà năm 1972: Địa chi người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980: Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984: Địa chi người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1992: Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996: Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1985 – Ất Sửu

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984 (Giáp Tý - Hải Trung Kim): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1973 – Qúy Sửu

Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1973 – Tân Sửu


Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984 (Giáp Tý - Hải Trung Kim): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1949 – Kỷ Sửu


Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980 (Canh Thân - Thạch Lựu Mộc): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Vũ Vũ
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC