Công du Ả rập Xê Út, Tổng thống Donald Trump nhảy điệu múa kiếm

Tổng thống Mỹ Trump và các quan chức hộ tống ông trong chuyến công du tới Ả rập Xê Út mới đây tham gia điệu nhảy truyền thống với kiếm có tên là Ardah.

Bình luận