VTC News

Xem những hình ảnh này, còn dám ăn chè khúc bạch?

Chè khúc bạch đang tạo nên "cơn sốt" nhưng những thông tin về công nghệ chế biến nguyên liệu của loại chè này làm nhiều người rùng mình sợ hãi.(Theo Kienthuc)