Xem không quân hiện đại của Việt Nam luyện tập - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Xem không quân hiện đại của Việt Nam luyện tập

Xem không quân hiện đại của Việt Nam luyện tập

(VTC News) - Nếu bạn đứng giữa một sân bay quân sự trong ngày huấn luyện thì mới cảm nhận hết những âm thanh tổng hợp của ngành kỹ thuật hàng không.
Bình luận

Đang Nóng