VTC News

Xem không quân hiện đại của Việt Nam luyện tập

(VTC News) - Nếu bạn đứng giữa một sân bay quân sự trong ngày huấn luyện thì mới cảm nhận hết những âm thanh tổng hợp của ngành kỹ thuật hàng không.