Xe máy đầu trần kẹp 3 nghênh ngang giữa phố, bị ô tô dạy bài học nhớ đời

3 thanh niên đầu trần phóng xe máy nghênh ngang lạng lách, tạt đầu, bị tài xế ô tô màu đỏ đánh lái, huých ngã dúi dụi.

Bình luận