Xe khách vượt ẩu giành khách suýt đối đầu ô tô con

Xe khách phóng nhanh vượt ẩu trên đường hẹp để tranh giành khách, suýt va chạm với ôtô con ngược chiều.

Nguồn: Lưu Thế Anh/Otofun

Phong Linh

Bình luận