• VTC.VN
 • Ôtô - Xe máy

Xe Hyundai và Kia ' ăn xăng' đến mức nào?

(VTC News) - Những cuộc thử nghiệm của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ cho thấy Hyundai và Kia thông tin sai lệch về mức tiêu thụ nhiên liệu trên một loạt mẫu xe.

Hyundai Accent Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Accent Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Azera Số liệu của nhà sản xuất: 11,76 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,76 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ.

Hyundai Azera Số liệu của nhà sản xuất: 11,76 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,76 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ.

Hyundai Elantra Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,19 L/100 km xa lộ.

Hyundai Elantra Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,19 L/100 km xa lộ.

Hyundai Genesis Số liệu của nhà sản xuất: 12,38 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 13,07 L/100 km nội thành và 8,4 L/100 km xa lộ.

Hyundai Genesis Số liệu của nhà sản xuất: 12,38 L/100 km nội thành và 8,11 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 13,07 L/100 km nội thành và 8,4 L/100 km xa lộ.

Hyundai Tucson Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Hyundai Tucson Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Hyundai Veloster Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Hyundai Veloster Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,36 L/100 km xa lộ.

Kia Rio Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ.

Kia Rio Số liệu của nhà sản xuất: 7,84 L/100 km nội thành và 5,88 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 8,4 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ.

Kia Soul ECO Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 7,59 L/100 km xa lộ.

Kia Soul ECO Số liệu của nhà sản xuất: 8,11 L/100 km nội thành và 6,53 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 9,05 L/100 km nội thành và 7,59 L/100 km xa lộ.

Kia Sorento Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sorento Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sportage Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Kia Sportage Số liệu của nhà sản xuất: 10,69 L/100 km nội thành và 7,35 L/100 km xa lộ. Số liệu của EPA: 11,2 L/100 km nội thành và 7,84 L/100 km xa lộ.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất