Tin tức mới nhất về xe cày nát đường
Dân dựng xà ngang chặn xe cày nát đường liên thôn

Dân dựng xà ngang chặn xe cày nát đường liên thôn

Bức xúc vì đoàn xe tải ầm ầm ngày đêm, khiến bụi tung mù mịt, đường liên thôn toàn ổ gà ổ voi, người dân đã mang cây, gỗ, tre dựng thành các đoạn xà ngang để chặn xe.
Xem tiếp