WHO: 92% dân số thế giới đang hít thở không khí ô nhiễm

(VTC News) - Cứ 10 người trên thế giới thì có 9 người đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm từng giây, từng phút.

Mỗi năm có khoảng 6 triệu người, chủ yếu là từ các nước nghèo hay có thu nhập trung bình, chết vì ô nhiễm không khí. Đó chỉ là một vài trong số những con số biết nói theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về thực trạng ô nhiễm không khí toàn cầu.

VTC1

Bình luận