Vú em tại Anh được đào tạo kỹ năng chống khủng bố

(VTC News) - Trường đào tạo vú em uy tín hàng đầu thế giới Norland College ở Anh tuyên bố đưa nội dung chống khủng bố vào giáo trình đào tạo của trường.

VTC14

Bình luận