VTC eBank thông báo chiến dịch thanh lọc tài khoản

 

 

Từ ngày 01/08/2011 VTC eBank sẽ thực hiện định kỳ hàng tháng “Chiến dịch thanh lọc hệ thống”, xóa tất cả tài khoản ảo inactive sau 06 tháng (các tài khoản không có bất kỳ thao tác nào phát sinh trên website VTC eBank hoặc trong các dịch vụ/Game - tối thiểu là login của VTC, Channelling cùng đối tác…). Tính tới thời điểm hiện tại số lượng tài khoản trong hệ thống VTC eBank đã đạt con số 68 triệu. Số lượng account khổng lồ xen lẫn nhiều tài khoản inactive sẽ gây khó khăn cho hệ thống khi thực hiện lệnh đăng ký mới của khách hàng. “Chiến dịch thanh lọc hệ thống” sẽ được thực hiện đồng bộ tại VTC eBank và các dịch vụ vào ngày mùng 1 hàng tháng.

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới