Việt Nam sắp có phim 1.100 tập, dài ngang ngửa 'Cô dâu 8 tuổi'

Phim hình sự mang tên “Hồ sơ lửa” dự kiến dài 1.100 tập rất có thể sẽ là bộ phim Việt Nam dài nhất từ trước đến nay.

 

VTC14

Bình luận