Việt Nam sắp có cáp treo vượt biển 21 km, dài nhất thế giới

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cuối năm 2018, Việt Nam sẽ có tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

Bình luận