Việt Nam sản xuất thành công vắc xin phối hợp sởi - rubella

(VTC News) - Việt Nam là nước thứ 4 tại châu Á sản xuất được loại vắc xin phối hợp sởi - rubella, điều này giúp Việt Nam chủ động được nguồn vắc xin phòng chống dịch bệnh.

VTC14

Bình luận