Tin tức mới nhất về viện công nghệ môi trường
Hệ thống xử lý chất thải lỏng của Viện Công nghệ môi trường

Hệ thống xử lý chất thải lỏng của Viện Công nghệ môi trường

Hệ thống xử lý chất thải lỏng bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến cấp khí tự nhiên IET-BF, đã được các nhà khoa học của Viện công nghệ môi trường xây dựng thành công.
Xem tiếp