Xem cần thủ câu lươn trong nháy mắt, có ngày kiếm bạc triệu

Chỉ với bộ đồ câu nhỏ gọn gồm móc câu, dây cước và vài con tép nhỏ, trong nháy mắt ông Sơn có thể dễ dàng câu được một con lươn to.

Hữu Dánh

Bình luận