Video: Xem hàng ngàn con giun quế ngoe nguẩy trong trang trại ở Hà Nội

(VTC News) - Từ năm 2008 chị Vương Thị Lộc, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội bắt đầu nuôi giun quế phục vụ cho chăn nuôi; hàng năm nguồn thu từ nuôi giun giúp chị có thu nhập bình quân từ 80 đến 100 triệu đồng.

 

Đăng Khoa

Bình luận