Video: Trục vớt các vật thể, mảnh vỡ của máy bay Casa-212 trên biển

Cơ quan chức năng xác định những mảnh vỡ mà Cảnh sát biển Việt Nam vớt được là của máy bay Casa-212 số hiệu 8983.

Bình luận