Video: Trực tiếp tình trạng động đất 7,3 độ richter ở Nhật Bản

Trực tiếp tình trạng tại Nhật Bản sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter sáng 22/11 kèm sóng thần.

Bình luận