Thanh tra tài sản 'khủng' của gia đình giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái trong 15 ngày

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt công bố quyết định thanh tra tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái trong 15 ngày.

Bình luận