Video: Thán phục kỹ năng vượt tường 4 m chỉ trong 7 giây của lính cứu hỏa

Với sự phối hợp linh hoạt, ba lính cứu hỏa Trung Quốc dễ dàng leo qua một vức tường cao tới 4m chỉ trong vòng 7 giây.

Bình luận