Video: Sóng thần dồn vào cửa sông sau động đất ở Nhật Bản

Hình ảnh những cơn sóng tràn vào Fukushima tại khu vực của sông Sunaoshi sau trận ở động đất Nhật Bản được ghi nhận ở gần ga Kokufu-Tagajō.

Bình luận