Video 'Sống chung với mẹ chồng' tập 7 ngày 19/4/2017

Trích đoạn video ghi lại những xung đột gay gắt nhất của hai vợ chồng Vân - Thanh trong tập 7 "Sống chung với mẹ chồng".

Bình luận