Video so sánh giao thông Ấn Độ - Mỹ: Ấn Độ hỗn loạn y hệt Việt Nam

(VTC News) - Trong khi người Mỹ luôn tuân thủ luật giao thông thì người Ấn có phần xem nhẹ mọi quy tắc, luật lệ nên tình trạng hỗn loạn xảy ra thường xuyên, hệt như ở Việt Nam vậy.
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC