Video: Phi thuyền người ngoài hành tinh tiếp cận, hút năng lượng Mặt trời

Vật thể lạ trong hình ảnh được NASA ghi lại nghi vấn là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh tiếp cận và hút năng lượng Mặt trời.

Bình luận