Video: Noo Phước Thịnh lại tiếp tục bị fan bao vây không thoát ra được

Một lần nữa, Noo Phước Thịnh lại chứng tỏ sức hút của mình khi tiếp tục bị các fan bao vây không có đường thoát ra.

Bình luận