Video: Những hình ảnh đầu tiên của Casa - 212 dưới đáy biển

Video những hình ảnh đầu tiên của CaSa - 212 dưới đáy biển do Thông tấn Quân sự cung cấp.

Bình luận