Video: Nhìn cảnh hãi hùng này ai còn dám ăn ở hàng quán vỉa hè?

Thức ăn ở các quán vỉa hè được trang trí ngon mắt trên chén đĩa khi đem đến cho khách hàng, tuy nhiên đằng sau đó khâu vệ sinh chỉ nhìn bằng mắt thôi đã thấy ớn lạnh.

Bình luận