Video: Nhận diện thủ đoạn lợi dụng internet để chống phá, gây rối của các thế lực thù địch

(VTC News) - Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt.

 

Hữu Dánh

Bình luận