Video 'Người phán xử' tập 9 ngày 20/4/2017

Trong tập 9 "Người phán xử", Lê Thành đã có cuộc đấu trí nghẹt thở với ông trùm Phan Quân.

Bình luận