Video: Người lính trở về rồi đột ngột ra đi sau 43 năm lưu lạc

Ông Hoàng Văn Dùng tại Tiên Lãng, Hải Phòng đã tìm về nhà sau 43 năm lưu lạc từ khi nhập ngũ năm 1974, tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, ông Dùng lại lập tức từ Hải Phòng về Bình Dương.

Bình luận