Video: Nga dội bom diệt một lúc 600 phiến quân IS

(VTC News) - Lực lượng quân đội Nga tăng cường dội bom diệt một lúc 600 phiến quân IS, dù đã nỗ lực nhưng từng thế là chưa đủ. 

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=aNAklAEM0yY
và: https://www.youtube.com/c/vnotv

Lan Hương
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới