Video: MC Thành Trung và vợ kê khai tài sản trong lễ cưới

MC Thành Trung và vợ kê khai tài sản cực kỳ hài hước trong lễ cưới.

Bình luận