Video: 'Mặt trăng' khổng lồ lăn lông lốc trên đường phố Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một khối cầu khổng lồ mô phỏng Mặt trăng để đón tết Trung Thu bị siêu bão Meranti thổi bay, lăn lông lốc trên đường phố.

Bình luận