Video: Kỳ lạ trực thăng bay không cần dùng cánh quạt

Như có "ma thuật", chiếc trực thăng vẫn lơ lửng giữa trời trong khi cánh quạt hầu như không chuyển động.

Bình luận