Video: Kỳ thú theo chân người dân Tây Nguyên săn nòng nọc

Đầu mùa mưa cũng là thời điểm người dân Tây Nguyên bắt đầu đi dọc theo những con suối 'săn nòng nọc' để chế biến đặc sản riêng của người bản địa.

Bình luận