Video GLTT Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2016: Xây dựng niềm tin, kiến tạo đổi mới

(VTC News) - Vào lúc 9h ngày 20/12, Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) đã tổ chức GLTT về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2016 - Xây dựng niềm tin, kiến tạo đổi mới.

Bình luận