Video: ‘Dị nhân’ nhai sống rắn hổ mang

(VTC News) - Trông cái cách ông Tùy ăn rắn, người ta nghĩ ông đang nhai miếng mực khô mềm ngọt.

Xem clip:

Vũ Nguyên
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới