Video: Đại sứ Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn cho vị trí Tổng Giám đốc UNESCO

Bắt đầu buổi phỏng vấn, Đại sứ Phạm Sanh Châu cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội cho ông ứng cử chức danh Tổng Giám đốc UNESCO.

Bình luận