Video: Cao tăng Thiếu Lâm biểu diễn những tuyệt kỹ khó nhất của môn phái

Hiện nay, Thiếu Lâm tự còn truyền lại 72 tuyệt kỹ, nhưng không phải ai cũng có khả năng luyện thành thục các tuyệt kỹ này.

Bình luận