Video: Bảo Ngậu 'Người phán xử' trổ tài làm ruộng, cấy lúa

Bảo "Ngậu" - đệ tử thân tín của ông trùm Phan Quân trổ tài làm ruộng, cấy lúa như một nông dân đích thực.

Bình luận