Video, ảnh: Hải quan Hải Phòng trang bị súng AK canh gác kiểm đếm 2 container tiền chất ma túy cực độc

Cán bộ thuộc Cục Hải quan Hải Phòng lăm lăm súng AK trong tay canh gác hiện trường kiểm tra 2 container chứa ma tuý cực độc.

Bình luận