Vì sao Việt Nam vốn xuất khẩu than nay lại nhập siêu than?

Câu chuyện tưởng là nghịch lý nhưng hoàn toàn có thật tại nước ta hiện nay khi than cần dùng phải nhập khẩu trong khi than khai thác lại không bán được.

Bình luận