Vì sao tội phạm ấu dâm thường nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Gần đây, các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra liên tiếp ở nhiều địa phương nhưng đều chưa được xử lý triệt để.

Bình luận