Vì sao thế giới tin dùng hàng Việt Nam hơn hàng 'Made in China'?

Theo kết quả báo cáo Made In Country Index 2017, hàng xuất khẩu từ Việt Nam đứng thứ 46/52 quốc gia trên thế giới về độ tin cậy, cao hơn Trung Quốc 3 bậc.

Bình luận