Vì sao Pokemon Go gây sốt trên khắp thế giới?

Pokemon Go là gì? Người Việt Nam mê Pokemon Go ra sao, thanh niên các nước khác có đi bắt Pokemon Go nhiều như ở Việt Nam không? Những nguy cơ khi chơi Pokemon Go cụ thể thế nào?

VTC14

Bình luận