Vì sao ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật?

Bộ Chính trị đang xem xét những sai phạm của ông Đinh La Thăng tại các dự án liên quan đến tập đoàn PVN để đưa ra mức kỷ luật trong thẩm quyền.

Bình luận