Vì sao người Việt mãi vẫn nghèo?

Giai đoạn 2010-2015, tăng trưởng GDP trên đầu người của Việt Nam vào tầm cao nhất khu vực nhưng tỷ lệ nghèo vẫn cao.

Bình luận